افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
از آمدن بایدن ذوق زده نیستیم اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم ۲۶ آذر ۱۳۹۹

از آمدن بایدن ذوق زده نیستیم اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم

هیچ قدرتی نمی‌تواند ما از مسیرمان جدا کند. در عین حال که قدرتمندتریم و دنیا فهمیده ایران روی پا خود ایستاده و هیچ فشاری آن را نمی‌شکند اما اگر ۱+۵ به کل تعهداتش برگردد، ما هم در همان ساعت به کل تعهداتمان برمی‌گردیم.