افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
بزرگترین تولیدکننده خشکبار جهان هستیم اما شهروندان ما برای خرید آجیل شب عید دغدغه دارند ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار

بزرگترین تولیدکننده خشکبار جهان هستیم اما شهروندان ما برای خرید آجیل شب عید دغدغه دارند

کاهش ارزش پول ملی، کشاورزی سنتی و اقتصاد بیمار ایران سبب شده تا وضعیت بازارهای داخلی نابسامان بوده و سهم خود را در بازار جهانی از دست بدهیم.