افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
اداره و تمکین امور کشور باید بر مبنای اراده مردم اتفاق بیفتد ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

اداره و تمکین امور کشور باید بر مبنای اراده مردم اتفاق بیفتد

وقتی افراد نالایق در مسند امور اجرایی کشور قرار می گیرند وضعیت کشور همین می شود که امروز همه شاهد آن هسنیم و این دیگر تقصیر مردم نیست.