افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
تشکیل سازمان بازرگانی یک خطای محاسباتی بزرگ است ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ؛

تشکیل سازمان بازرگانی یک خطای محاسباتی بزرگ است

با تشکیل سازمان بازرگانی مجلس نخواهد توانست بر آن نظارت کافی داشته باشد و همچنین بر اساس آیین نامه داخلی مجلس حق سوال و استیضاح ریاست سازمان‌ها وجود ندارد.

طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهوری اسلامی ایران است ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
امام خامنه ای در دیدار کارکنان نیروی هوایی ارتش:

طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهوری اسلامی ایران است

ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد.

خطای محاسباتی می‌تواند سرمایه یک ملت را به سراب بکشاند/ سال ۹۲ از کشور توصیف غلط کردند ۱۷ آذر ۱۳۹۹
جلیلی در دانشگاه تهران عنوان کرد :

خطای محاسباتی می‌تواند سرمایه یک ملت را به سراب بکشاند/ سال ۹۲ از کشور توصیف غلط کردند

دوگانه هایی را می سازند و بعد می‌گویند به رفراندوم بگذارید. مثلاً می‌گویند توافق بهتر است یا عدم توافق؟ بعد می گویند هر توافقی از توافق نکردن بهتر است. در این شرایط دوگانه های اصلی به حاشیه می‌رود.