افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
هدف ما از  گفت‌و‌گوها در مذاکرات وین دستیابی به یک توافق قوی و دائم است ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد ؛

هدف ما از گفت‌و‌گوها در مذاکرات وین دستیابی به یک توافق قوی و دائم است

فکر می‌کنم که طرف آمریکایی به خوبی خطوط قرمز ایران را درک کرده است. ما به گفت‌و‌گوها ادامه می‌دهیم. به محض رسیدن به نقطه توافق، نماینده ما در مذاکرات تغییرات نهایی را در توافق اعمال خواهد کرد.