افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
ما بر اساس منافع ملی دنبال نتیجه برای کشور هستیم چه با توافق و چه بی توافق ۲۸ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین

ما بر اساس منافع ملی دنبال نتیجه برای کشور هستیم چه با توافق و چه بی توافق

توپ در میدان آمریکا و عربی ها است . اگر آنها حسن نیت و کمی جدیت داشته باشند توافق امکان پذیر است اما اگر جدی نباشندطبیعتا نمی شود امیدوار بود.