افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
عراق رقیب جدی ایران در کریدور شمال – جنوب ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
نقش کم رنگ ایران در جایگاه ترانزیتی منطقه ؛

عراق رقیب جدی ایران در کریدور شمال – جنوب

عراق به تازگی از مگاپروژه 17 میلیارد دلاری ترانزیتی خود موسوم به جاده توسعه عراق رونمایی کرده که به رغم ایجاد برخی فرصت ها برای ایران، رقیب جدی برای جایگاه ترانزیتی کشور ما در مسیر شمال به جنوب نیز به شمار می رود