افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
امروز پیاده روی اربعین در جهان جریان ساز شده است/سپردن مسئولیت به نسل جوان برای جامعه مفید است ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
خطیب جمعه استان قم عنوان کرد:

امروز پیاده روی اربعین در جهان جریان ساز شده است/سپردن مسئولیت به نسل جوان برای جامعه مفید است

سالروز ۱۷ شهریور یک نقطه عطف و سرنوشت ساز در روند انقلاب اسلامی بود.