افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
به هیچ عنوان در رابطه با خطوط قرمز خود با کسی مذاکره نخواهیم کرد ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
معاون سیاسی وزیر امورخارجه ؛

به هیچ عنوان در رابطه با خطوط قرمز خود با کسی مذاکره نخواهیم کرد

به دنبال تماس های تلفنی آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه با ایران، به او تاکید شد که یا اروپا می بایست از ایران نفت خریداری کند و یا معادل فروش نفت را به صورت خط اعتباری، که با درآمدهای نفتی ایران تضمین می‌شود و در حقیقت به نوعی به معنای پیش فروش نفت است، در اختیار ایران قرار دهد.