افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
آیت الله رئیسی پروژه آب‌رسانی به روستا‌های جفیر را افتتاح کرد ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
بازدید هوایی رئیس‌جمهور از وضعیت هورالعظیم ؛

آیت الله رئیسی پروژه آب‌رسانی به روستا‌های جفیر را افتتاح کرد

ساکنان روستا‌های جفیر یک و 2 تاکنون از آب آشامیدنی سالم محروم بوده‌اند که با افتتاح این طرح از طریق خط انتقال آب غدیر، از این نعمت بهرمند می‌شوند.