افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
امروز نیروی کار در موضوع عدالت اقتصادی در بدترین وضع قرار گرفته است/ مهمترین تهدید ما درآمد نیروی کار است ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
علیرضا محجوب در نشست علمی «جایگاه کار و کارگر در اندیشه امام خمینی(س) ؛

امروز نیروی کار در موضوع عدالت اقتصادی در بدترین وضع قرار گرفته است/ مهمترین تهدید ما درآمد نیروی کار است

برای ابطال رأی شورای عالی کار به دیوان عدالت نامه نوشته‌ایم.