افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
با توقف صادرات گاز به اروپا زمستان سخت و رکود اقتصادی در انتظار قاره سبز ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

با توقف صادرات گاز به اروپا زمستان سخت و رکود اقتصادی در انتظار قاره سبز

تصمیم روسیه ممکن است اروپا را به هدفمندی انرژی مجبور کند که این تصمیم به زیان شرکت‌هاست و اقتصاد قاره را به سمت رکود سوق می‌دهد.