افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
امروز باید اقرار کنیم در برخی مسائل قدرت حل مسأله را نداریم و اگر  داریم در زمان خود آن حل نمی کنیم ۲۱ آذر ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش هفته پژوهش ؛

امروز باید اقرار کنیم در برخی مسائل قدرت حل مسأله را نداریم و اگر داریم در زمان خود آن حل نمی کنیم

همواره تأکید می کنیم که مجلس و رسالت ما مهم است و بر اساس فرمایش رهبری می گوییم مجلس در رأس امور است