افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 25 September , 2022
حفاری بیش از 15 کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج /در صورت تامین منابع مالی کرجی ها دوسال دیگر سوار مترو می شوند ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
عضو ناضر شورای اسلامی شهر کرج در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

حفاری بیش از 15 کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج /در صورت تامین منابع مالی کرجی ها دوسال دیگر سوار مترو می شوند

برای اولین بار در شورای پنجم فروش اوراق به مبلغ 400 میلیارد توما ن برای تکمیل خط 2 کرج تصویب شد که تاکنون با 250 میلیارد تومان آن موافقت شده است.