افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دولت آیت الله رئیسی باید نگاه جامعه به مشارکت سیاسی را عوض کند ۲۲ تیر ۱۴۰۰
فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد :

دولت آیت الله رئیسی باید نگاه جامعه به مشارکت سیاسی را عوض کند

معتقدم اگر نسل جدیدی از مدیران پاکدست، سالم، متدین، متعهد، ساده زیست و خدمتگزار روی کار بیایند قطعا مردم دوباره به اثربخشی در مشارکت سیاسی باور خواهند کرد.