افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
دوران دفاع مقدس پیشینه پر افتخار ماست که  همیشه می توان به آن افتخار کرد و به آن بالید ۰۵ مهر ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به مناسبت هفته دفاع مقدس عنوان کرد ؛

دوران دفاع مقدس پیشینه پر افتخار ماست که همیشه می توان به آن افتخار کرد و به آن بالید

ایرانی که در سال ۵۹ سیم خاردار نداشت، امروز یک قدرت قوی منطقه ای محسوب می شود و در مقیاس جهانی بر روی ما حساب دیگری باز کرده اند.