افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
مراقب نبودیم واکسن های آلوده به جای ژاپن در ایران بود ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ؛

مراقب نبودیم واکسن های آلوده به جای ژاپن در ایران بود

شرایطی که امروز آمریکا با واکسن های آلوده برای ژاپن به وجود آوده است به خوبی نشان می دهد که حساسیت جمهوری اسلامی ایران به جا بوده است.