افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
باید با ایجاد شرایط رقابت، خودروسازان را به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت، ترغیب کرد ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

باید با ایجاد شرایط رقابت، خودروسازان را به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت، ترغیب کرد

متأسفانه قانون مجلس با ورود مجمع تشخیص مصلحت در برخی جزئیات خیلی قابل‌قبول نشد، اما حرکت هیئت‌وزیران و وزارت صمت بسیار خوب و در جهت خواست مردم بود.