افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
وضعیت کنونی خودروسازی کشور واقعاً فاجعه است ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
وزیر بازرگانی دولت سازندگی

وضعیت کنونی خودروسازی کشور واقعاً فاجعه است

قیمت تمام‌شده پراید 50 میلیون است نه 150میلیون همین خودروسازان حدود 80هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و در عین حال نظام و ملت هر حمایت و تعرفه ۹۰ درصد را تحمل کرده‌اند تا این‌ها رشد کنند ولی الان کارشان به اینجا کشیده که در یک تصادف یک ایربگ ندارند.