افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
دولت باید بین خودروساز و مصرف کننده، شرایط تعادلی را برقرار کند ۰۳ آذر ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم

دولت باید بین خودروساز و مصرف کننده، شرایط تعادلی را برقرار کند

طرح مجلس نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نمی‌کند بلکه به صورت غیررسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.