افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
ظهور مجدد مینی ‌های کوچک؛ این بار در هیبت خودروهای برقی ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
رستاخیز هاچ‌بک های کوچک و کراس‌اوورها ؛

ظهور مجدد مینی ‌های کوچک؛ این بار در هیبت خودروهای برقی

هیوندا و کیا نیز با خودروهای برقی i۱۰ و پیکانتو دو رقیب قدرتمند برای فولکس‌واگن در بازار خودروهای کوچک خواهند بود. براین اساس این شرکت برای جلوگیری از واگذاری بازار به‌رقبا با تلاش بیش‌تری سعی می‌کند مدل‌های الکتریکی ارزان‌قیمتش را به‌بازار بفرستد.