افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
اگر پلیس راهور مسبب مشکلات ترافیکی کلانشهر تهران است پس نقش خودروهای بی کیفیت تولید داخل در این مسئله چیست؟ ۲۷ دی ۱۴۰۱
در پاسخ به طعنه معاون وزارت صمت به پلیس راهور:

اگر پلیس راهور مسبب مشکلات ترافیکی کلانشهر تهران است پس نقش خودروهای بی کیفیت تولید داخل در این مسئله چیست؟

نباید با متهم کردن دیگران در صدد پاک کردن صورت مسئله ای بر آییم که بیشتر متوجه خودمان است.