افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
توقف تولید خودروهای بنزینی توسط بزرگترین خودروساز چینی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

توقف تولید خودروهای بنزینی توسط بزرگترین خودروساز چینی

این اقدام در واکنش به درخواست دولت چین برای ارتقای مصرف انرژی پاک انجام شده است.