افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
معمای انباشت 10 هزار خودرو و سریال ادامه دار دپوی خودروهای تولید شده!/ یک بار برای همیشه تکلیف خودروسازان را در کشور روشن کنید ۱۶ مهر ۱۴۰۲
معمای انباشت 10 هزار خودرو و سریال ادامه دار دپوی خودروهای تولید شده!

معمای انباشت 10 هزار خودرو و سریال ادامه دار دپوی خودروهای تولید شده!/ یک بار برای همیشه تکلیف خودروسازان را در کشور روشن کنید

خودروسازان به دلیل نداشتن استراتژی مشخص در بخش توسعه ای خود به نوعی سردر گم هستند و نمی دانند باید در چه مسیری به حرکت خود ادامه دهند.