افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 November , 2023
خودروهای پلاک شهرستانی با رعایت شرایطی خاص در تهران اجازه ترددخواهند داشت ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
طرح ممنوعیت تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران ؟

خودروهای پلاک شهرستانی با رعایت شرایطی خاص در تهران اجازه ترددخواهند داشت

عضو شورای شهر تهران معتقد است که این طرح باید به منظور جلوگیری از ورود بی ضابطه خودروهای شهرستانی که هر روز وارد شهر تهران می شوند، با در برگیری تمام شهر تهران اجرا شود.