افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
واردات خودروهای بی کیفیت جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمی شود ۲۲ دی ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع مجلس ؛

واردات خودروهای بی کیفیت جز اهداف مجلس و دولت محسوب نمی شود

ما قطعا در این بخش نظارت خواهیم کرد که قانون در این بخش به درستی عملیاتی شود.