افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
دولت برای تامین کسری بودجه مالیات را به طور کامل وصول کند ۲۸ آبان ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی :

دولت برای تامین کسری بودجه مالیات را به طور کامل وصول کند

باید واگذاری اموال غیر ضرور منقول و غیرمنقول دولتی محقق شود چون در غیر این صورت دولت ناچار به انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف بودجه و یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.