افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
نباید واردات خودرو مجددا برای خودروسازها تبدیل به ابزاری شود تا انحصارطلبی خودشان را ادامه دهند ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

نباید واردات خودرو مجددا برای خودروسازها تبدیل به ابزاری شود تا انحصارطلبی خودشان را ادامه دهند

خودروی وارداتی با تعرفه‌ها، عوارض و مالیات‌های متعدد نباید تبدیل به خودروی لوکس شود.