افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
متاسفانه اگر اصلاح صنعت خودرو مدیریت نشود باز این حوزه به بیراهه کشیده می شود ۲۶ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

متاسفانه اگر اصلاح صنعت خودرو مدیریت نشود باز این حوزه به بیراهه کشیده می شود

امروز بخش خصوصی قیمت‌هایی که به مردم ارائه می‌دهند بسیار گران‌تر از قیمت‌های جهانی است.