افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
دولت به بهانه کمبود منابع مالی حاضر به اجرای قانون خرید تضمینی گندم نیست ۰۵ فروردین ۱۳۹۹
چرایی بی توجهی دولت به پایداری و خودکفایی تولید گندم؟

دولت به بهانه کمبود منابع مالی حاضر به اجرای قانون خرید تضمینی گندم نیست

اگر دولت نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کوتاهی کند و کار را به جایی برساند که سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در بخش نشوند، از این رو چاره ای جز دست درازی به کشورهای بیگانه برای تامین نیاز داخل نداریم.