افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
بی تدبیری دولت درحذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم ۳۰ تیر ۱۳۹۹
رانت واردات گندم برای افراد خاص ؟

بی تدبیری دولت درحذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم

هیچ دلیلی پذیرفته و قابل دفاع نیست که مهمترین طرح زراعی کشورآنهم در سال جهش تولید فاقد ردیف در بودجه سالانه کشور باشد بنابراین مسئولان تأمین کننده اعتبار باید درباره عواقب این بی توجهی پاسخگو باشند.

کشاورزان دیگر رغبتی به تولید گندم  ندارند/  بن بست خودکفایی گندم با سیاست های نادرست دولت ۰۴ آبان ۱۳۹۸

کشاورزان دیگر رغبتی به تولید گندم ندارند/ بن بست خودکفایی گندم با سیاست های نادرست دولت

با از بین رفتن پایداری تولید این محصول استراتژیک و افزایش تعداد بیکاران در بخش کشاورزی دولت چگونه می‌تواند اشتغال این بخش را تأمین کند جای این سوال مطرح است آیا با واردات می‌توان بیکاری ناشی از عدم کشت گندم را جبران کرد؟