افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
قرار دادن حباب‌های فضایی بین زمین و نور خورشید ۰۴ تیر ۱۴۰۱
طرح دانشمندان براي کاهش گرماي کره زمين

قرار دادن حباب‌های فضایی بین زمین و نور خورشید

بر اساس محاسبات ریاضی دانشمندان، چنانچه بتوان چیزی حدود 1.8 درصد از نور خورشید را قبل از برخورد به سیاره زمین منحرف کرد، می‌توان به طور کامل گرمایش جهانی را مهار نمود.