افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
«ممد! کاش بودی و می دیدی!»/ با سرنوشت خوزستان بازی نکنید! ۲۸ تیر ۱۴۰۰
سعید حجاریان با اشاره به شعر معروف زمان جنگ در رثای شهید محمد جهان آرا ؛

«ممد! کاش بودی و می دیدی!»/ با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!

در جنگ ۸ ساله خوزستانی ها بر سر خاک مقابل گلوله های رو به رو ایستادند اما الان بر سر آب به گلوله های پشت سر فکر می کنند.