افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
هرکس تصور کند از آمریکا خیری به ما میرسد جز حسرت چیزی نصیبش نخواهد شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
نماینده مردم تهران در مجلس

هرکس تصور کند از آمریکا خیری به ما میرسد جز حسرت چیزی نصیبش نخواهد شد

تا کنون روند عملکرد دولت تغییری نکرده است حتی با تشدید تورم و اوج گرفتن بی سابقه گرانی که به فلاکت دهک‌های اول جامعه منجر شده و علیرغم افزایش برنامه های تبلیغی دولت در ماههای اخیر ، امکان دلسردی و بی رغبتی در مردم وجود دارد