افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه آشوب طلبی است ۰۸ آبان ۱۴۰۲
پوتین با انتقاد از نقش آمریکا در جنگ افروزی در جهان :

سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه آشوب طلبی است

وقتی به کودکان خون آلود و مرده، رنج سالمندان، مرگ پزشکان در خاورمیانه نگاه می‌کنید، مشت‌ها گره می‌شود، اما این احساسات ابراز نمی‌شود.