افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
مردم را کریمانه اداره کنید، نه فقیرانه! جامعه را با کمیته امداد اداره کردن کریمانه نیست! ۱۰ دی ۱۳۹۸
مرجع بزرگ تقلید شیعیان ؛

مردم را کریمانه اداره کنید، نه فقیرانه! جامعه را با کمیته امداد اداره کردن کریمانه نیست!

تاکید قرآن این است که مسئولان باید بکوشند و درآمد کشور را ارزیابی کنند، نیاز کشور را ارزیابی کنند، حقوق مردم را ارزیابی کنند، تا خدای ناکرده حقی از مردم ضایع نشود.