افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
کسانی که می‌گویند ترورها ناشی از برجام و سیاست کوتاه آمدن است، نه اینکه بگوییم اشتباه می‌کنند بلکه دروغ می‌گویند ۱۲ آذر ۱۳۹۹
عضو شورای مرکزی کارگزاران عنوان کرد ؛

کسانی که می‌گویند ترورها ناشی از برجام و سیاست کوتاه آمدن است، نه اینکه بگوییم اشتباه می‌کنند بلکه دروغ می‌گویند

اگر مصوبه مجلس بخواهد به غرب بفهماند که ما هم مثل آمریکا می خواهیم از طریق میز مذاکره امتیاز بگیریم خیلی خوب است اما اگر این طرح‌ ضرر داخلی آن‌ بیشتر از سود خارجی‌اش باشد، نقض غرض می‌شود.