افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی ۲۶ تیر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد:

احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی

شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی چه اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از این آتش سوزی خیانت‌آمیز کرده‌اند؟