افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
عدم تسهیل‌گری در حضور مردم در عرصه‌های مختلف و مانع‌گذاری سر راه آن‌ها گناهی نابخشودنی است ۲۸ مهر ۱۴۰۲
رئیس قوه مقننه در دومین همایش ملی تجلیل از خیرین سلامت کشور :

عدم تسهیل‌گری در حضور مردم در عرصه‌های مختلف و مانع‌گذاری سر راه آن‌ها گناهی نابخشودنی است

عرصه‌هایی که امروز در آن‌ها دچار چالش هستیم همان عرصه‌هایی است که به هر دلیلی برای حضور مردم در آن تسهیل‌گری نکرده‌ایم.