افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
جامعه و امّتی که حق ضعیف در آن بخواهد پایمال شود  جامعه مقدس و محترمی نیست ۰۲ آذر ۱۴۰۱
استاد حوزه علمیه قم

جامعه و امّتی که حق ضعیف در آن بخواهد پایمال شود جامعه مقدس و محترمی نیست

گرانی های سزسام آور و مشکلات در کنار مشکلات دیگر کوهی از درد و غصه را به خانواده ها تحمیل می کند که باید برای این موضوع چاره درستی اندیشید.