افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
صالحیّت برای قضا غیر از تدیّن است/ باید در امر قضا، کمال دقت را کرد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران :

صالحیّت برای قضا غیر از تدیّن است/ باید در امر قضا، کمال دقت را کرد

وقتی که نوامیس مردم، جانهای مردم، مالهای مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود ـ خدای نخواسته ـ یک غیر مجرمی مجرم شناخته بشود یا یک مجرمی که باید حد الهی برایش جاری بشود