افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
مسئولان نباید از زندگی های اشرافی برخوردار باشند/نباید به بهانه کنسرت فسخ و فجور را ترویج دهیم ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
عضو فقهای شورای نگهبان

مسئولان نباید از زندگی های اشرافی برخوردار باشند/نباید به بهانه کنسرت فسخ و فجور را ترویج دهیم

امروز تحرکات بسیار خوبی را از سوی رییس قوه قضاییه شاهد هستیم؛ برخی قضات برای حکم دادن، مردم را حدود پنج سال معطل نگه می داشتند؛ در این زمینه نسبت به دوره جدید قوه قضاییه امیدوار هستیم.