افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
تاییداحضار رئیس جمعیت هلال احمر به دادسرا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

تاییداحضار رئیس جمعیت هلال احمر به دادسرا

رییس جمعیت هلال احمر صرفا جهت ادای توضیح در محلی غیر از دادسرای مربوطه حاضر شده و در گفتگو با کارشناسان قضایی به ابهامات موجود پاسخ داده است.