افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
معاون سابق وزارت صمت در فساد واردات ماشین دست داشته است ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
رییس فراکسیون مفاسد اقتصادی

معاون سابق وزارت صمت در فساد واردات ماشین دست داشته است

این معاون سابق به همراه تیم خود در گذشته اقدام به واردات ماشین بصورت قاچاق می‌کردند و اکنون در انتظار رسیدگی به پرونده خود در شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت‌اند.