افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه ۱۷۹ به دیوان عدالت شکایت کنند ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عنوان کرد؛

کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه ۱۷۹ به دیوان عدالت شکایت کنند

این روزها کارگر ایرانی با قراردادهای ظالمانه ، صوری وسفید امضا با اخراج، تعدیل، با کار بدون مزد یا مزد کمتر (به ره‌کشی)، با تشکل فرمایشی و نداشتن حق اعتراض صنفی آشنایی تاریخی دارد.