افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
حکم جالب دادگاه انقلاب درباره یکی از متهمان اغتشاشات آبان‌ماه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

حکم جالب دادگاه انقلاب درباره یکی از متهمان اغتشاشات آبان‌ماه

فقدان سابقه کیفری و وضع خاص موکل از جمله جوانی و سیاست دستگاه قضایی مبنی بر حبس‌زدایی، به‌تجویز مواد متعدد قانون مجازات اسلامی، موکل را به شش ماه حبس تعزیری، تعلیق مجازات شلاق به‌مدت چهار سال، مطالعه و رونویسی از چهار جلد کتاب محکوم کرد.