افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
رد‌ پای معاون بازداشت شده دانشگاه البرز در ادامه ترکش های پرونده دختر وزیر سابق ! ۰۲ دی ۱۳۹۸

رد‌ پای معاون بازداشت شده دانشگاه البرز در ادامه ترکش های پرونده دختر وزیر سابق !

بازداشت روز گذشته معاون سابق دارویی دانشگاه علوم پزشکی البرز که یکی از اتهامات وی در رابطه با پرونده شبنم نعمت زاده است ابعاد جدیدی از حمایت برخی افراد صاحب نفوذ در بروز تخلفات گسترده این شرکت دارویی را آشکار خواهد ساخت.