افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
آثار مثبت روی کار آمدن بایدن برای  اصلاح طلبان فرار از 7.5 سال گذشته است ۲۲ آبان ۱۳۹۹
دکتر حسین الله کرم دبیر کل شورای هماهنگی حزب الله عنوان کرد :

آثار مثبت روی کار آمدن بایدن برای اصلاح طلبان فرار از 7.5 سال گذشته است

معتقدم بایدن بیاید سقوط آمریکا را به تأخیر می اندازند و اگر ترامپ بیاید این سقوط تسریع می شود.