افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 25 September , 2022
دنبال برگزاری علنی دادگاه برادر رئیس‌جمهور و طبری هستیم/ روند مبارزه با فساد با قدرت ادامه دارد ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
معاون اول قوه قضائیه :

دنبال برگزاری علنی دادگاه برادر رئیس‌جمهور و طبری هستیم/ روند مبارزه با فساد با قدرت ادامه دارد

مبارزه با هر نوع فساد و تسریع در رسیدگی و رسیدگی بدون تبعیض ادامه خواهد داشت.