افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
حاکمیت باید شنیده‌شدن مطالبات مردم را از مساجد مغتنم شمرده و حتی آن را تشویق و حمایت کند ۰۹ آبان ۱۴۰۱
خلاصه‌ای از یک گفت‌وگوی پژوهشی؛

حاکمیت باید شنیده‌شدن مطالبات مردم را از مساجد مغتنم شمرده و حتی آن را تشویق و حمایت کند

امروز شرایط سیاسی که در جامعه می‌بینیم، یکی از پیامدهای منفی خالی شدن مسجد است و اگر به همین منوال پیش برود، هر حادثه‌ای که در جامعه پیش می‌آید، می‌تواند دشمن را علیه ما فعال کند.